... Lerduveskytte: Engelsk-, Fitasc- o Compak Sporting
LerduveskytteLerduveskytte... Sök på del av namn eller förening, t.ex gytt för Gyttorps SSK, fredrikss för Fredriksson etc:
      Logga ut
Ej registrerad eller ändra?

Personer med svenskt idrottsid kan registrera sig, klicka på "Registrera Dig" i huvudmenyn.
Om Du inte kan hitta Dina uppgifter eller vill ändra, kontakta: Webmaster
Uppge namn, klubb och födelsedata ÅÅÅÅMMDD för registrering.
OBS! Registrering kräver Tävlingslicens.


Not registered or want to change details?

If your personal details are not registered in our database, or if you want to change them, please email: Webmaster
Please state your name, club, country and date of birth YYYYMMDD for registration purposes.

You can also register online at www.lerduvor.com/signup/

You can edit your personal data at www.lerduvor.com/members/


Current PHP version : 7.4.20 Memory Max: 777616 Current: 703752 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook