Lerduvesektion Ranking Klassning

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Uppdaterad statistik 2017/18 - CPK, ESP & FSP (507 skyttar blev det)|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Om denna webbplats
Domännamnet är lerduvor.com.
Arbetet med att skapa denna webbplats påbörjades 2014-12-14.
Det är i första hand ett verktyg som genom integration mellan resesultathantering och andra delar
är arbetsbesparande och rationellt.
Av medlemmarna efterfrågad information blir snabbt tillgänglig.

Webbplatsen stöds av SvSF Lerduvesektionen. Formellt ägs domännamnet och programvaran
av undertecknad, (whois lerduvor.com).
Den har initialt tillkommit för att hysa ranking och klassning för främst sportinggrenarna.
Detta ska vara lättillgängliga dokument för alla intresserade skyttar.Webbplatsen ombesörjer f.n. följande funktioner:
1) Anmälan av tävlingar. OBS, dock måste tävlingar, som tidigare,
 parallellt utlysas i IndTA tävlingskalendern.
 I och med version 2.0 av IndTA kontrolleras och säkerställs att så sker.
2) Deltagare kan föranmäla sig till alla tävlingar.
3) Resultat - redovisning/hantering.
 Enklast genom att tävlingsadministratören loggar in på startlistan -
 Startlistan omvandlas då till ett webbaserat resultathanteringsprogram.
 Resultat kan därvid avläsas i realtid.
 Klassning och ranking uppdateras automatisk i bakgrunden.
4) Klassning Engelsk Sporting (även separat för Gyttorp Mälarcup).
5) Rankinglista Engelsk Sporting.
6) Rankinglista Fitasc Sporting.
Screenshots och Videos Resultathantering
För övrig dokumentation hänvisas till skyttesport.se, som är åtkomliga via länkar i ovanstående meny.
2015-02-01
gm Torbjörn Fredrikssonlerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen

Lerduvor på Facebook