Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Svensson Anja, Växjö Jaktskytteklubb, IID00972432

Resultat%   Datum
56.00        12-08-25
75.00        12-07-21
74.00        12-06-10
73.00        12-03-31
62.00        12-01-10
69.00        12-01-09
68.00        12-01-08
61.00        12-01-07
Summa: 538
Genomsnitt: 67.25
Genomsnitt-10: 6075.00
74.00
73.00
62.00
69.00
68.00
61.00
Ny Summa: 482
Nytt Genomsnitt: 68.857
Klass: BCurrent PHP version : 7.4.8 Memory Max: 439528 Current: 431992 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook