Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Olsson Pierre, Roslagens Jaktskytteklubb, IID00949903

Resultat%   Datum
57.00        2016-11-06
Summa: 57
Genomsnitt: 57
Genomsnitt-10: 5157.00
Ny Summa: 57
Nytt Genomsnitt: 57
Klass: CCurrent PHP version : 7.3.12

Lerduvor på Facebook