Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Lindblom Benny, Eskilstuna Jaktskytteklubb, IID03997322

Resultat%   Datum
48.00        2017-05-20
37.00        2017-03-12
Summa: 85
Genomsnitt: 42.5
Genomsnitt-10: 3848.00
Ny Summa: 48
Nytt Genomsnitt: 48
Klass: CCurrent PHP version : 7.4.8 Memory Max: 427400 Current: 422480 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook