Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Nilsson Arne, Nordanlunds Jaktskytteklubb, IID01589356

Resultat%   Datum
64.00        2016-07-24
66.00        2015-06-07
74.00        14-07-13
57.00        14-03-16
53.00        13-07-20
75.00        13-06-09
75.00        13-04-07
69.00        13-03-24
Summa: 533
Genomsnitt: 66.625
Genomsnitt-10: 5964.00
66.00
74.00
75.00
75.00
69.00
Ny Summa: 423
Nytt Genomsnitt: 70.5
Klass: BCurrent PHP version : 7.4.8 Memory Max: 460912 Current: 449312 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook