Lerduveskytte


Klassning - Registrerade data
Beckman Björn, Björneborgs JSK, IID01460061

Resultat%   Datum
54.00        12-01-02
90.00        12-01-01
Summa: 144
Genomsnitt: 72
Genomsnitt-10: 6490.00
Ny Summa: 90
Nytt Genomsnitt: 90
Klass: AAACurrent PHP version : 7.3.12

Lerduvor på Facebook