Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:VM Compak sporting, Italy
Arrangerande förening:Rio Salso
Datum dag:2018-08-23/26
Antal duvor:200
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook