Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:South Swedish Open 2020
Arrangerande förening:Kalmarbygdens Jägare 08-05
Datum dag 1:2020-05-22
Antal duvor dag 1:150
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:6
Inställelse dag 1:08:30
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:144
Datum dag 2:2020-05-23
Antal duvor dag 2:150
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:6
Inställelse dag 2:08,45
Starttid dag 2:09:00
Max antal deltagare dag 2:144
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-16
Kontaktperson:Joakim Olström
Telefon nr:
Website:http://www.kbjskogstorp.se
Epostadress:jockeohl@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753888 Current: 696352 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook