Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:INSTÄLLD Sm Compak Sporting INSTÄLLD
Arrangerande förening:Kalmarbygdens Jägare 08-05
Datum dag 1:2020-07-25
Antal duvor dag 1:75
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:3
Inställelse dag 1:08:00
Starttid dag 1:09:00
Datum dag 2:2020-07-26
Antal duvor dag 2:75
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:3
Inställelse dag 2:08:30
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-22
Kontaktperson:Joakim Olström 0722100049
Telefon nr:
Website:http://www.kbjskogstorp.se/
Epostadress:jockeohl@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1378080 Current: 1313184 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook