Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Sporting
Arrangerande förening:Östgöta JSK
Datum dag:2020-08-08/09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:0900-0930
Starttid:10:00
Max antal deltagare:90
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-08-05
Kontaktperson:Mats Pantzar
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:mats.e.pantzar@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1075984 Current: 1012328 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook