Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Grand Prix of Cyprus
Arrangerande förening:Larnaka
Datum dag 1:2020-03-25
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:09.00
Starttid dag 1:09.00
Datum dag 2:2020-03-26
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:09.00
Starttid dag 2:09.00
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-03-00
Kontaktperson:fitasc
Telefon nr:
Website:https://www.fitasc.com/uk/home/view
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 682744 Current: 618368 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook