LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Compak Sporting DM
Arrangerande förening:Umeå Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-07-26
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:9:45
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-26
Kontaktperson:Jörgen Eliasson
Telefon nr:
Website:http://www.umeajsk.se/
Epostadress:info@umeajsk.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 474224 Current: 462192 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook