Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:South Swedish Open 300 duvor
Arrangerande förening:Hässleholmsortens JSK
Datum dag 1:2018-04-21
Antal duvor dag 1:150
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:6
Inställelse dag 1:08.15
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:144
Datum dag 2:2018-04-22
Antal duvor dag 2:150
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:6
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:08:30
Max antal deltagare dag 2:138
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-04-14
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook