Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD Svegeråsen Open 2020
Arrangerande förening:Svegeråsens JSK
Datum dag 1:2020-07-04
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:08.00-09.00
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1:500 kr
Datum dag 2:2020-07-05
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:08.00-09.00
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:500 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-01
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:
Website:http://www.svegerasen.se
Epostadress:ordforande@svegerasen.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1675416 Current: 1611936 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook