Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:DM PITEÅ
Arrangerande förening:Pitejaktskyttesällskap
Datum dag:2020-06-13
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:10:00
Starttid:11:00
Startavgift:350 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-12
Kontaktperson:Marcus Flodström
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:rbkmacke@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 708392 Current: 644400 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook