Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:LLT 5-6 Fitasc
Arrangerande förening:Växjö Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2019-09-14
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:08:00
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1:500 kr
Datum dag 2:2019-09-15
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:08:00
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:500 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-09-12
Kontaktperson:Emil sandin
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:Emil_sandin@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 680248 Current: 616392 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook