Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Fitasc Compak - uttagningsgrundande
Arrangerande förening:Svegeråsens JSK
Datum dag 1:2020-05-09
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:08.00-09.00
Starttid dag 1:09:00
Datum dag 2:2020-05-10
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:08.00-09.00
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-06
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:
Website:http://www.svegerasen.se
Epostadress:ordforande@svegerasen.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 1120304 Current: 1062464 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook