Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:European Sporting Championship
Arrangerande förening:Piancardato
Datum dag:2018-06-7/10
Antal duvor:200
Antal duvor/serie:25
Antal serier:8
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://www.fitasc.com/uk/home/view/setcalendaryear/2016
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook