Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Grand Prix of Denmark
Arrangerande förening:Copenhagen
Datum dag 1:2020-06-27
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:9
Starttid dag 1:
Datum dag 2:2020-06-28
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-00-00
Kontaktperson:fitasc.com
Telefon nr:
Website:https://www.fitasc.com/uk/home/view
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 682312 Current: 634624 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook