Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Grand Prix of Denmark
Arrangerande förening:Copenhagen
Datum dag 1:2020-06-27
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:9
Starttid dag 1:
Datum dag 2:2020-06-28
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-00-00
Kontaktperson:fitasc.com
Telefon nr:
Website:https://www.fitasc.com/uk/home/view
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753888 Current: 695632 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook