Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:K M Gyttorp
Arrangerande förening:Gyttorp
Datum dag:2020-09-12
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:8-9
Starttid:10:00
Startavgift:120 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-09-12
Kontaktperson:tf
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 702232 Current: 655352 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook