LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:SM Engelsk Sporting
Arrangerande förening:SvSF
Datum dag:2020-09-06
Antal duvor:200
Antal duvor/serie:200
Antal serier:1
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-09-06
Kontaktperson:
Telefon nr:+46702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473016 Current: 460984 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook