Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:DM ESP Västsvenska
Arrangerande förening:Lerum
Datum dag:2020-08-23
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-08-28
Kontaktperson:lerduvor.com
Telefon nr:+46702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 746880 Current: 700024 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook