Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Lucia Mälarcup
Arrangerande förening:Gyttorp
Datum dag:2020-12-13
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:9-9.45
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-12-10
Kontaktperson:Torbjörn
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 818072 Current: 752880 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook