LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Gyttorpfarfar
Arrangerande förening:LGHSC
Datum dag:2020-09-12
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:10
Antal serier:5
Inställelse dag:9-11
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-09-12
Kontaktperson:Krister o Torbjörn 0703176656
Telefon nr:0703176656
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473120 Current: 461088 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook