LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:LGHSC KM sporting, skeet, trap
Arrangerande förening:Munkhyttan
Datum dag:2020-08-13
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:16-18
Starttid:
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-08-13
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473728 Current: 461696 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook