LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:TRIPLE SHOOTING, 5-stand
Arrangerande förening:TF
Datum dag:2020-08-02
Antal duvor:150
Antal duvor/serie:150
Antal serier:1
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-30
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473416 Current: 461384 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook