LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Vingåker sportrap
Arrangerande förening:Vingåkers JSK
Datum dag:2020-07-26
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:09.00 -09.30
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-23
Kontaktperson:Göran Malmkvist
Telefon nr:070-3118433
Website:http://
Epostadress:goran.malmkvist@specialfastigheter.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 474232 Current: 462200 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook