LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Engelsk sporting
Arrangerande förening:JRF-Lindesberg
Datum dag:2020-07-11
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:11-12
Starttid:12:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-10
Kontaktperson:Torbjörn
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473200 Current: 461168 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook