LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Ankan o Ägget. OBS! Engelsk SKEET
Arrangerande förening:JRF-Lindesberg
Datum dag:2020-07-11
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:9-10
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-10
Kontaktperson:Torbjörn
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473360 Current: 461328 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook