LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:DM Västsvenska Skyttesportförbundet
Arrangerande förening:Nimrod Jakt & SSF
Datum dag:2020-07-25
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:30
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-23
Kontaktperson:Annika Johansson
Telefon nr:0739927323
Website:http://
Epostadress:annika.margareta.johansson@vgregion.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473200 Current: 461168 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook