Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Roslagsduvan 2020
Arrangerande förening:Rjsk
Datum dag:2020-07-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08:00-08-45
Starttid:09:00
Max antal deltagare:48
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-24
Kontaktperson:Hansi
Telefon nr:0706168100
Website:http://
Epostadress:hansi1@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 894760 Current: 848296 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook