LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:E-Sporting i Nordanlund
Arrangerande förening:Nordanlund JSK
Datum dag:2020-07-12
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-08.45
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-10
Kontaktperson:Birger Hall
Telefon nr:0707976806
Website:http://
Epostadress:birger.hall@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0
0
0
0
0
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473200 Current: 461168 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook