Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Kristers Random Trad
Arrangerande förening:Munkhyttan
Datum dag:2020-07-19
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Max antal deltagare:30
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-18
Kontaktperson:Krister 0703176656
Telefon nr:0703176656
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 721432 Current: 674664 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook