LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:E-town sporttrap
Arrangerande förening:Eskilstuna JSK
Datum dag:2020-07-18
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:09.00-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-16
Kontaktperson:Richard Berg
Telefon nr:0737019327
Website:http://
Epostadress:rille.berg@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 474552 Current: 462520 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook