LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Compak Nordanlund
Arrangerande förening:Nordanlunds JSK
Datum dag:2020-06-13
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:09.00-09.45
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-11
Kontaktperson:Birger Hall
Telefon nr:0707976806
Website:http://
Epostadress:birger.hall@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473344 Current: 461312 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook