Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:4:th- SUNDAY OPEN&LADY&JUN 25 duvor, re-entry
Arrangerande förening:Gyttorp SK Munkhyttan
Datum dag:2020-06-07
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:9-13
Starttid:09:00
Max antal deltagare:50
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-07
Kontaktperson:Teres & Krister 0703176656
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6 Memory Max: 701304 Current: 638624 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook