Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Lerduvestig
Tävlingens namn:5:th- SUNDAY OPEN
Arrangerande förening:Gyttorp Munkhyttan
Datum dag:2020-06-14
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:9-13
Starttid:09:00
Max antal deltagare:45
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-14
Kontaktperson:Teres & Krister 0703176656
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 693344 Current: 621832 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook