LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Sportrap 100 duvor
Arrangerande förening:Gyttorp, Munkhyttan
Datum dag:2020-05-03
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-8.45
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-01
Kontaktperson:Krister o Torbjörn 0703176656
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 473464 Current: 461432 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook