Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:INSTÄLLD Tävlingen är INSTÄLLD
Arrangerande förening:Vikbolandet
Datum dag:2020-04-10
Antal duvor:1
Antal duvor/serie:1
Antal serier:1
Inställelse dag:0
Starttid:08:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-10
Kontaktperson:Rickard Hellström
Telefon nr:0707998000
Website:http://
Epostadress:info@ormsatter.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 680784 Current: 616592 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook