Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD Norma Jägarduvan
Arrangerande förening:Svegerasens JSK
Datum dag:2020-06-13
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-13
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:0705241260
Website:http://
Epostadress:ordforande@svegerasen.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 696248 Current: 624736 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook