Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan Vikbolandet
Arrangerande förening:Vikbolandets Jaktvårdsförening
Datum dag:2020-03-14
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:900-1300
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-03-14
Kontaktperson:Rickard Hellström
Telefon nr:0707998000
Website:http://
Epostadress:info@ormsatter.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 684512 Current: 619224 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook