Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan - FINAL
Arrangerande förening:JRF Nykvarn
Datum dag:2020-09-20
Antal duvor:48
Antal duvor/serie:24
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-13.00
Starttid:08:00
Startavgift:300 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-08-09
Kontaktperson:Rolf Stanley
Telefon nr:0762134100
Website:http://www.jaktskyttenykvarn.se
Epostadress:jsknykvarn@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 679056 Current: 632432 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook