Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan - FINAL
Arrangerande förening:JRF Nykvarn
Datum dag:2020-08-09
Antal duvor:48
Antal duvor/serie:24
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-13.00
Starttid:08:00
Startavgift:300 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-08-09
Kontaktperson:Rolf Stanley
Telefon nr:0762134100
Website:http://www.jaktskyttenykvarn.se
Epostadress:jsknykvarn@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753872 Current: 696152 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook