Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Strängnäs JSK
Datum dag:2020-07-19
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00 : 1300
Starttid:08:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-07-19
Kontaktperson:Conny andersson
Telefon nr:0709644026
Website:http://
Epostadress:kent.magsjotorp@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 677920 Current: 631304 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook