Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Strängnäs JSK
Datum dag:2020-04-10
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00 : 1300
Starttid:08:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-10
Kontaktperson:Conny andersson
Telefon nr:0709644026
Website:http://
Epostadress:kent.magsjotorp@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 680152 Current: 616088 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook