Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Strängnäs JSK
Datum dag:2020-04-10
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00 : 1300
Starttid:08:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-04-10
Kontaktperson:Conny andersson
Telefon nr:0709644026
Website:http://
Epostadress:kent.magsjotorp@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753872 Current: 695672 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook