Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:JRF Nykvarn
Datum dag:2020-05-03
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:24
Antal serier:1
Inställelse dag:08.00-13.00
Starttid:08:00
Startavgift:160 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-03
Kontaktperson:Rolf Stanley
Telefon nr:0762134100
Website:http://www.jaktskyttenykvarn.se
Epostadress:jsknykvarn@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753872 Current: 695744 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook