Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Skandinaviska Mästerskap
Arrangerande förening:Norge
Datum dag 1:2018-08-03
Antal duvor dag 1:75
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:3
Inställelse dag 1:
Starttid dag 1:
Datum dag 2:2018-08-04
Antal duvor dag 2:75
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:3
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2018-07-15
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook