LerduveskytteLerduveskytte

Tävling - detaljer


Tävlingens namn:Compak Nordanlund
Arrangerande förening:Nordanlund JSK
Datum dag:2020-06-14
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:9.00-9.45
Starttid:10:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-06-12
Kontaktperson:Birger Hall
Telefon nr:0707976806
Website:http://
Epostadress:birger.hall@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 473312 Current: 461280 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook