Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:MälarCupen Uppsala
Arrangerande förening:Uppsala JSK
Datum dag:2020-02-09
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:
Starttid:10:00
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-02-06
Kontaktperson:Ronney
Telefon nr:0708173607
Website:http://
Epostadress:bergalid@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 1161728 Current: 1097096 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook