Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:INSTÄLLD Compak SM-kval
Arrangerande förening:Nimrod Jakt & SSF
Datum dag:2020-05-16
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:30
Max antal deltagare:96
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-14
Kontaktperson:Martin Andersson
Telefon nr:+46730232273
Website:http://
Epostadress:martin.andersson@combimix.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:Current PHP version : 7.4.10 Memory Max: 712112 Current: 647400 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook