Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Jägarduvan
Arrangerande förening:Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-05-10
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:X
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-10
Kontaktperson:Timo Rajasaari
Telefon nr:0706783800
Website:http://
Epostadress:timo.rajasaari@zueblin.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.14Memory Max: 753872 Current: 695496 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook