Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:INSTÄLLD Jägarduvan INSTÄLLD
Arrangerande förening: INSTÄLLD Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag:2020-05-10
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:X
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2020-05-10
Kontaktperson:Timo Rajasaari
Telefon nr:0706783800
Website:http://
Epostadress:timo.rajasaari@zueblin.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 677920 Current: 631024 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook